Odnowienie wsparć i subskrypcji dla urządzeń i oprogramowania sieciowego

 • Numer postępowania BDG-WZPU.2500.2.2023
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2023-06-29 10:00
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2023-06-29 10:30
  Publikacja w strefie publicznej:
  2023-06-21
  Termin zakończenia postępowania:
  2023-06-30

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2023-06-21 16:48 -
  icon ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2023-06-21 16:48 0.09 MB
  icon SWZ sieciowe.pdf 2023-06-21 16:48 0.37 MB
  icon SWZ Z-1 PPU.docx 2023-06-21 16:48 0.09 MB
  icon SWZ Z-2 Formularz ofertowy.docx 2023-06-21 16:48 0.08 MB
  icon SWZ Z-3 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx 2023-06-21 16:48 0.08 MB
  icon SWZ Z-4 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx 2023-06-21 16:48 0.08 MB
  icon PPU Z-1 OPZ.docx 2023-06-21 16:48 0.06 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia -
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  # EN:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa