Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 59  pokazuj  pozycji

BDG-WZPU.2501.2.2023 Przygotowanie i obsługa konferencji w ramach projektu POIS.05.02.00-00-0046/21 pn. "Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów" Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-03-16 2023-03-27 10:00 2023-05-04
BDG-WZPU.2501.3.2023 Dostawa biblioteki taśmowej LTO Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-03-08 2023-03-20 10:00 2023-04-18
BDG-WZPU.2501.19.2022 Dostawa oprogramowania antywirusowego, biurowego i licencji dostępowych Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-01-12 2023-01-20 10:00 2023-02-14
BDG-WZPU.2500.10.2022 Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach Oddziałów Terenowych Urzędu Transportu Kolejowego oraz Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów z podziałem na 6 części Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-05 2023-01-19 11:00 2023-04-17
BDG-WZPU.2501.17.2022 Meble biurowe (krzesła) do Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-30 2023-01-18 11:00 2023-02-28
BDG-WZPU.2501.18.2022 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń miękkich dla pracowników Urząd Transportu Kolejowego Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-30 2023-01-24 10:00 2023-05-04
BDG-WZPU.2501.13.2022 Usługa wynajmu sal szkoleniowych wraz z usługą gastronomiczną Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-21 2023-01-11 10:00 2023-04-17
BDG-WZPU.2501.12.2022 Zabudowa meblowa do pomieszczeń Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-08 2022-12-22 12:00 2023-03-21
BDG-WZPU.2501.15.2022 Dostawa urządzeń sieciowych Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-05 2022-12-13 10:00 2022-12-16
BDG-WZPU.2500.9.2022 Dostawa serwera wraz z serwerowym systemem operacyjnym i dysków twardych do macierzy oraz odnowienie wsparcia do oprogramowania do wirtualizacji Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-29 2022-12-07 10:00 2022-12-16
BDG-WZPU.2500.8.2022 Usługa utrzymania i usługa rozwoju systemu Enova Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-14 2022-11-23 10:00 2022-12-21
BDG-WZPU.2501.11.2022 Meble biurowe do Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-26 2022-11-10 10:00 2023-02-23
BDG-WZPU.2500.7.2022 Przygotowanie, organizacja i obsługa VI Konferencji Kultury Bezpieczeństwa Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-25 2022-11-04 11:00 2022-11-29
BDG-WZPU.2500.6.2022 Dostawa samochodów Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-11 2022-10-20 10:00 2022-10-28
BDG-WZPU.2500.5.2022 Usługa utrzymania i usługa rozwoju systemu Enova Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-10 2022-10-21 10:00 2022-10-24
BDG-WZPU.2501.9.2022 Usługa napisania, opracowania i przygotowania pod względem graficznym poradników dla inspektorów zatrudnionych w Urzędzie Transportu Kolejowego Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-28 2022-10-07 11:00 2022-11-12
BDG-WZPU.2501.10.2022 Dostawa fabrycznie nowego routera dostępowego wraz z instalacją na potrzeby przyłączenia do sieci GovNet Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-09-28 2022-10-07 10:00 2022-10-25
BDG-WZPU.2500.2.2022 Odnowienie i zakup licencji na oprogramowania Microsoft Office 365 E1 Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-09-16 2022-09-26 10:00 2022-10-11
BDG-WZPU.2500.1.2022 Usługi Pocztowe Urząd Transportu Kolejowego Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-09 2022-09-23 11:00 2022-10-13
BDG-WZPU.2501.5.2022 Szkolenia z zakresu transportu kolejowego w ramach projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK) Urząd Transportu Kolejowego Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-06 2022-09-19 10:00 2022-11-23
BDG-WZPU.2501.7.2022 Dostawa urządzeń drukujących i skanerów na potrzeby Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-10 2022-09-05 10:00 2022-10-14
BDG-WZPU.2501.4.2022 Zakup usługi wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem Urząd Transportu Kolejowego Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-04 2022-08-12 11:00 2022-10-24
BDG-WZPU.2501.8.2022 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-03 2022-08-31 10:00 2022-10-17
BDG-WZPU.2501.3.2022 Usługi Pocztowe i Kurierskie Urząd Transportu Kolejowego Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-27 2022-08-22 11:00 2022-09-27
BDG-WZPU.2501.2.2022 Dostawa urządzeń drukujących i skanerów na potrzeby Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-29 2022-07-14 10:00 2022-08-26

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa