Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 100  pokazuj  pozycji

BAG-WZPU.2501.7.2024 Świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania kampanii medialnej w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC III” Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-06-04 2024-06-14 10:00 2024-06-14
BAG-WZPU.2501.4.2024 Świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania i realizacji kampanii medialnej w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC III Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-04-25 2024-05-10 10:00 2024-05-14
BAG-WZPU.2501.5.2024 Opracowanie scenariuszy zajęć, e-podręczników i materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych w ramach projektu "Kampania Kolejowe ABC III" Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-04-08 2024-04-18 10:00 2024-06-04
BAG-WZPU.2501.3.2024 Opracowanie identyfikacji wizualnej dla projektu „Kampania Kolejowe ABC III” Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-04-03 2024-04-15 10:00 2024-05-27
BAG-WZPU.2500.1.2024 Dostawa licencji oprogramowania SQL Server Standard 2022 (2 Core) oraz licencji serwerowych systemów operacyjnych Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-03-22 2024-04-23 10:00 2024-06-07
BDG-WZPU.2500.14.2023 Odnowienie wsparć i subskrypcji dla urządzeń i oprogramowania sieciowego Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-11-30 2023-12-08 10:00 2024-01-10
BDG-WZPU.2500.13.2023 Dostawa dysków i wsparcia dla macierzy Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-11-30 2023-12-08 10:00 2023-12-15
BDG-WZPU.2500.12.2023 Dostawa oprogramowania antywirusowego Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-11-16 2023-11-24 10:00 2023-12-05
BDG-WZPU.2500.11.2023 Dostawa punktów dostępowych do sieci WiFi Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-11-08 2023-11-17 10:00 2023-11-30
BDG-WZPU.2500.10.2023 Dostawa serwera wraz z serwerowym systemem operacyjnym i systemem do wirtualizacji Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-24 2023-11-03 10:00 2023-12-11
BDG-WZPU.2501.17.2023 Zarządzalne przełączniki sieciowe warstwy 2 Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-10-20 2023-11-17 10:00 2023-12-05
BDG-WZPU.2500.9.2023 Usługa utrzymania SOLM Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-10-19 2023-11-03 10:00 2023-12-14
BDG-WZPU.2501.15. 2023 Przygotowanie i przeprowadzenie trzydniowego szkolenia pn. „Techniki audytowania” dla pracowników UTK (2) Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-09-26 2023-10-04 10:00 2023-12-15
BDG-WZPU.2500.8.2023 Dostawa biblioteki taśmowej LTO Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-25 2023-10-04 10:30 2023-10-24
BDG-WZPU.2500.7.2023 Dostawa serwera wraz z serwerowym systemem operacyjnym i systemem do wirtualizacji Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-25 2023-10-04 10:00 2023-10-10
BDG-WZPU.2500.6.2023 Rozszerzenie licencji dla urządzenia Stormshield Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-09-22 2023-10-20 10:00 2023-11-30
BDG-WZPU.2501.13.2023 Dostawa klastra urządzeń UTM Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-09-22 2023-10-23 10:00 2023-11-17
BDG-WZPU.2501.11.2023 Przygotowanie ekspertyz w sprawie oceny dokumentacji z przebiegu weryfikacji WE podsystemów: (1) Sterowanie – urządzenia przytorowe, (2) Infrastruktura, (3) Energia Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-09-18 2023-10-26 10:30 2024-05-08
BDG-WZPU.2501.14.2023 Kompleksowa organizacja i obsługa jednodniowej konferencji zamykającej projekt pn. „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)” Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-09-13 2023-09-25 10:00 2023-10-26
BDG-WZPU.2500.5.2023 Usługi utrzymania i rozwoju systemu Kolejowe e-Bezpieczeństwo Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-09-13 2023-09-22 10:00 2023-10-27
BDG-WZPU.2501.9.2023 Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu transportu kolejowego dla pracowników Urzędu Transportu Kolejowego w podziale na 2 części Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-08-28 2023-09-12 10:00 2023-11-29
BDG-WZPU.2501.10.2023 Przygotowanie i przeprowadzenie trzydniowego szkolenia pn. "Techniki audytowania" dla pracowników UTK Urząd Transportu Kolejowego Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-08-11 2023-08-24 10:00 2023-09-11
BDG-WZPU.2500.4.2023 Odnowienie wsparcia do oprogramowania do wirtualizacji Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-08-10 2023-08-21 10:00 2023-09-19
BDG-WZPU.2501.8.2023 Przygotowanie, organizacja i obsługa konferencji zamykającej w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC II” Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-07-17 2023-07-25 10:00 2023-08-24
BDG-WZPU.2500.3.2023 Przygotowanie, organizacja i obsługa VII Konferencji Kultury Bezpieczeństwa Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-07-14 2023-07-26 10:00 2023-08-23

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa