Lista postępowań PZP

Pozycje 1-16 z 16  pokazuj  pozycji

BDG-WZPU.2501.5.2021 Produkcja filmów edukacyjno-promocyjnych Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-22 2021-07-09 11:00 2021-08-18
BDG-WZPU.2501.7.2021 Wykonywanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego oraz pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji Zamawiającego Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-21 2021-07-02 10:30 2021-09-10
BDG-WZPU.2501.6.2021 Ekspertyzy z zakresu techniki kolejowej Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-21 2021-06-07 11:00 2021-08-10
BDG-WZPU.2501.1.2021 Świadczenie usługi zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT, związanej z wytworzeniem i wdrożeniem systemu informatycznego KREMiPPK Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-04-21 2021-05-26 10:30 2021-09-10
BDG-WZPU.2501.2.2021 Budowa oprogramowania Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów wraz z dostawą infrastruktury IT (urządzenia aktywne) i serwerowni (pomieszczenie bezpieczeństwa IT wraz z wyposażeniem na potrzeby infrastruktury teletechnicznej) oraz zapewnieniem opieki serwisowej oraz utrzymaniowej Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-09 2021-06-11 10:30 2021-09-21
BDG-WZPU.2501.15.2020 Dostawa trzech symulatorów pojazdów kolejowych przeznaczonych do przeprowadzania jazd egzaminacyjnych dla kandydatów na maszynistów, wraz z ich instalacją oraz adaptacją pomieszczeń niezbędną do poprawnego działania symulatorów, przeszkoleniem pracowników i zapewnieniem opieki serwisowej oraz utrzymaniowej Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-02-08 11:00 2021-05-04
BDG-WZPU.2500.6.2020 Świadczenie usług utrzymania i rozwoju systemu Kolejowe e-Bezpieczeństwo Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-24 2021-01-27 11:00 2021-01-28
BDG-WZPU.2500.4.2020 Zakup oprogramowania serwera poczty elektronicznej wraz z wymaganymi licencjami dostępowymi dla użytkowników Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-09 2020-12-17 10:00 2020-12-28
BDG-WZPU.2500.5.2020 Odnowienie subskrypcji i wsparcia do sprzętu sieciowego i oprogramowania wspomagającego zarządzenie siecią Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-09 2020-12-17 11:00 2020-12-28
BDG-WZPU.2501.14.2020 Świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania kampanii medialnej w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC II Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-08 2020-12-18 11:00 2021-02-11
BDG-WZPU.2501.13.2020 Przygotowanie i realizacja kolejnego etapu społecznej, informacyjno-edukacyjnej kampanii medialnej w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-27 2021-01-05 11:00 2021-03-08
BDG-WZPU.2500.3.2020 Świadczenie usługi utrzymania i usługi rozwoju systemu Enova 365 Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-25 2020-12-03 11:00 2021-01-07
BDG-WZPU.2500.2.2020 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), zwanej dalej „Prawem Pocztowym”, na rzecz Zamawiającego, jak również usługa odbioru przesyłek. Urząd Transportu Kolejowego Usługi społeczne Procedura otwarta Usługi 2020-11-17 2020-12-03 11:00 2021-01-05
BDG-WZPU.2501.12.2020 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, realizowanych w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC II”. Urząd Transportu Kolejowego Usługi społeczne Procedura otwarta Usługi 2020-10-30 2020-11-17 11:00 2021-05-18
BDG-WZPU.2501.11.2020 Świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania kampanii medialnej w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC II Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-09 2020-10-26 11:00 2020-10-30
BDG-WZPU.2501.6.2020 Usługa przygotowania oraz przeprowadzenia szkolenia technicznego i prawnego z zakresu transportu kolejowego Urząd Transportu Kolejowego Usługi społeczne Procedura otwarta Usługi 2020-10-02 2020-10-16 11:00 2020-12-24

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa