Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 34  pokazuj  pozycji

BDG-WZPU.2501.1.2022 Przygotowanie i realizacja informacyjno-edukacyjnej kampanii medialnej w ramach projektu "Kampania Kolejowe ABC II" Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-02-22 2022-03-23 10:30 2022-05-17
BDG-WZPU.2501.9.2021 Szkolenia z zakresu techniki kolejowej w ramach projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK) Urząd Transportu Kolejowego Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-28 2022-01-20 11:00 2022-04-11
BDG-WZPU.2501.14.2021 Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów edukacyjno-promocyjnych w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC II Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-12-28 2022-02-02 11:00 2022-03-21
BDG-WZPU.2501.15.2021 Usługi telekomunikacyjne dla Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-21 2022-01-05 11:00 2022-02-01
BDG-WZPU.2500.9.2021 Odnowienie wsparć i subskrypcji dla urządzeń i oprogramowania sieciowego oraz zakup serwerowego systemu operacyjnego i licencji dostępowych. Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-30 2021-12-08 10:00 2021-12-16
BDG-WZPU.2500.8.2021 Usługa symetrycznego dostępu do internetu wraz z serwisem naprawczym na potrzeby UTK w trzech lokalizacjach – Warszawa, Kraków i Katowice Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-29 2021-12-07 11:00 2021-12-30
BDG-WZPU.2501.13.2021 Druk, oprawa i dostawa książek, broszur, sprawozdań, magazynów i biuletynów na potrzeby UTK Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-18 2021-11-05 11:00 2021-12-13
BDG-WZPU.2500.4.2021 Świadczenie usługi utrzymania i usługi rozwoju Systemu Obsługi Licencji Maszynistów Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-10-18 2021-11-18 10:00 2021-11-23
BDG-WZPU.2500.7.2021 Zakup serwera, odnowienie wsparcia do wirtualizacji, odnowienie gwarancji i wsparcia do urządzeń serwerowych Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-14 2021-10-22 11:00 2021-11-25
BDG-WZPU.2500.6.2021 Usługa symetrycznego dostępu do internetu wraz z serwisem naprawczym na potrzeby UTK w trzech lokalizacjach – Warszawa, Kraków i Poznań Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-28 2021-10-11 11:00 2021-11-12
BDG-WZPU.2500.3.2021 Produkcja filmu edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa transportu kolejowego Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-10 2021-09-23 11:00 2021-10-21
BDG-WZPU.2501.12.2021 Szkolenia z zakresu techniki kolejowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Urząd Transportu Kolejowego Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-02 2021-09-10 11:00 2021-10-21
BDG-WZPU.2501.11.2021 Ekspertyzy z zakresu techniki kolejowej Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-02 2021-08-12 11:00 2021-10-05
BDG-WZPU.2500.2.2021 „Usługa symetrycznego dostępu do internetu wraz z serwisem naprawczym na potrzeby Urzędu Transportu Kolejowego”. Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-07-27 2021-08-13 10:30 2022-03-01
BDG-WZPU.2501.8.2021 „Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii medialnej w ramach projektu Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej – Europejski Rok Kolei”. Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-07-14 2021-08-17 10:30 2022-02-18
BDG-WZPU.2501.10.2021 Przygotowanie i realizacja społecznej, informacyjno-edukacyjnej kampanii medialnej w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC II Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-07-07 2021-08-12 10:30 2022-03-01
BDG-WZPU.2500.1.2021 Świadczenie usług utrzymania i rozwoju systemu Kolejowe e -Bezpieczeństwo. Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-07-05 2021-08-16 10:30 2021-11-23
BDG-WZPU.2501.5.2021 Produkcja filmów edukacyjno-promocyjnych Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-22 2021-07-09 11:00 2021-08-18
BDG-WZPU.2501.7.2021 Wykonywanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego oraz pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji Zamawiającego Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-21 2021-07-02 10:30 2021-11-02
BDG-WZPU.2501.4.2021 "Zakup platformy do obsługi szkoleń stacjonarnych i prowadzenia szkoleń e-learningowych wraz z powiązaną z nią aplikacją na urządzenia mobilne w ramach Projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)”. Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-28 2021-07-06 10:30 2021-12-17
BDG-WZPU.2501.6.2021 Ekspertyzy z zakresu techniki kolejowej Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-21 2021-06-07 11:00 2021-08-10
BDG-WZPU.2501.1.2021 Świadczenie usługi zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT, związanej z wytworzeniem i wdrożeniem systemu informatycznego KREMiPPK Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-04-21 2021-05-26 10:30 2021-11-02
BDG-WZPU.2501.2.2021 Budowa oprogramowania Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów wraz z dostawą infrastruktury IT (urządzenia aktywne) i serwerowni (pomieszczenie bezpieczeństwa IT wraz z wyposażeniem na potrzeby infrastruktury teletechnicznej) oraz zapewnieniem opieki serwisowej oraz utrzymaniowej Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-09 2021-06-11 10:30 2021-11-02
BDG-WZPU.2501.15.2020 Dostawa trzech symulatorów pojazdów kolejowych przeznaczonych do przeprowadzania jazd egzaminacyjnych dla kandydatów na maszynistów, wraz z ich instalacją oraz adaptacją pomieszczeń niezbędną do poprawnego działania symulatorów, przeszkoleniem pracowników i zapewnieniem opieki serwisowej oraz utrzymaniowej Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-02-08 11:00 2021-11-02
BDG-WZPU.2500.6.2020 Świadczenie usług utrzymania i rozwoju systemu Kolejowe e-Bezpieczeństwo Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-24 2021-01-27 11:00 2021-01-28

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa