Zakończone postępowania

Pozycje 1-14 z 14  pokazuj  pozycji

„Materiały informacyjno – promocyjne w ramach projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)". BDG-WZPU.2511.34.2020 Wyłączone z PZP Części: 1 2022-02-18 14:32
Dostawa trzech symulatorów pojazdów kolejowych przeznaczonych do przeprowadzania jazd egzaminacyjnych dla kandydatów na maszynistów, wraz z ich instalacją oraz adaptacją pomieszczeń niezbędną do poprawnego działania symulatorów, przeszkoleniem pracowników i zapewnieniem opieki serwisowej oraz utrzymaniowej BDG-WZPU.2501.15.2020 Postępowanie PZP Części: 1 2021-03-31 13:13
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, realizowanych w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC II”. BDG-WZPU.2501.12.2020 Usługi społeczne Części: 1 2021-03-09 13:59
Przygotowanie i realizacja kolejnego etapu społecznej, informacyjno-edukacyjnej kampanii medialnej w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC BDG-WZPU.2501.13.2020 Postępowanie PZP Części: 1 2021-02-15 17:44
Świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania kampanii medialnej w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC II BDG-WZPU.2501.14.2020 Postępowanie PZP Części: 1 2021-01-28 10:15
Zakup oprogramowania serwera poczty elektronicznej wraz z wymaganymi licencjami dostępowymi dla użytkowników BDG-WZPU.2500.4.2020 Postępowanie PZP Części: 1 2020-12-18 17:20
Świadczenie usługi utrzymania i usługi rozwoju systemu Enova 365 BDG-WZPU.2500.3.2020 Postępowanie PZP Części: 1 2020-12-18 10:52
Odnowienie subskrypcji i wsparcia do sprzętu sieciowego i oprogramowania wspomagającego zarządzenie siecią BDG-WZPU.2500.5.2020 Postępowanie PZP Części: 1 2020-12-18 10:39
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), zwanej dalej „Prawem Pocztowym”, na rzecz Zamawiającego, jak również usługa odbioru przesyłek. BDG-WZPU.2500.2.2020 Usługi społeczne Części: 1 2020-12-10 14:29
Usługa przygotowania oraz przeprowadzenia szkolenia technicznego i prawnego z zakresu transportu kolejowego BDG-WZPU.2501.6.2020 Usługi społeczne Części: 3 2020-12-07 14:12
Usługa przygotowania oraz przeprowadzenia szkolenia technicznego i prawnego z zakresu transportu kolejowego BDG-WZPU.2501.6.2020 Usługi społeczne Części: 4, 6 2020-12-02 17:54
Usługa przygotowania oraz przeprowadzenia szkolenia technicznego i prawnego z zakresu transportu kolejowego BDG-WZPU.2501.6.2020 Usługi społeczne Części: 1, 2, 8, 11, 12 2020-11-18 15:41
Usługa przygotowania oraz przeprowadzenia szkolenia technicznego i prawnego z zakresu transportu kolejowego BDG-WZPU.2501.6.2020 Usługi społeczne Części: 13 2020-11-09 17:28
Usługa przygotowania oraz przeprowadzenia szkolenia technicznego i prawnego z zakresu transportu kolejowego BDG-WZPU.2501.6.2020 Usługi społeczne Części: 5, 7, 9, 10, 14 2020-11-09 17:05

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa