Zakończone postępowania

Pozycje 1-18 z 18  pokazuj  pozycji

BDG-WZPU.2501.6.2020 Usługa przygotowania oraz przeprowadzenia szkolenia technicznego i prawnego z zakresu transportu kolejowego Usługi społeczne Budowa i eksploatacja nowoczesnego taboru kolejowego, w tym: badania ultradźwiękowe związane z eksploatacją wózków jezdnych, ram wagonowych i ich naprawą, przygotowywanie założeń techniczno- eksploatacyjnych dla nowego i modernizowanego taboru wagonowego, sporządzanie programów badań dla nowego i modernizowanego taboru wagonowego, oceny stanu technicznego wagonów. 2020-10-16 11:00 2020-12-24 12:21
BDG-WZPU.2501.6.2020 Usługa przygotowania oraz przeprowadzenia szkolenia technicznego i prawnego z zakresu transportu kolejowego Usługi społeczne Certyfikacja ECM dla wszystkich pojazdów - Utrzymywanie pojazdów kolejowych po wdrożeniu IV pakietu kolejowego. Praktyczne aspekty - identyfikacja komponentów krytycznych, nowoczesne metody diagnostyczne. 2020-10-16 11:00 2020-12-24 12:21
BDG-WZPU.2501.6.2020 Usługa przygotowania oraz przeprowadzenia szkolenia technicznego i prawnego z zakresu transportu kolejowego Usługi społeczne Cyberbezpieczeństwo – nowy rodzaj zagrożeń w systemach zarządzania bezpieczeństwem. 2020-10-16 11:00 2020-12-24 12:21
BDG-WZPU.2501.6.2020 Usługa przygotowania oraz przeprowadzenia szkolenia technicznego i prawnego z zakresu transportu kolejowego Usługi społeczne Jak uruchomić bocznice kolejową/jak rozpocząć działalność na bocznicy kolejowej (wymogi prawne z obszaru bezpieczeństwa i regulacji). 2020-10-16 11:00 2020-12-24 12:21
BDG-WZPU.2501.6.2020 Usługa przygotowania oraz przeprowadzenia szkolenia technicznego i prawnego z zakresu transportu kolejowego Usługi społeczne Koleje wąskotorowe – bezpieczne przewozy 2020-10-16 11:00 2020-12-24 12:21
BDG-WZPU.2501.6.2020 Usługa przygotowania oraz przeprowadzenia szkolenia technicznego i prawnego z zakresu transportu kolejowego Usługi społeczne Nowe rozporządzenie w sprawie otwartego dostępu (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1795 z dnia 20 listopada 2018 r. ustanawiające procedurę i kryteria do celów stosowania badania równowagi ekonomicznej zgodnie z art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE) oraz omówienie metodyki przeprowadzania badania równowagi ekonomicznej na podstawie rozporządzenia 2018/1795 2020-10-16 11:00 2020-12-24 12:21
BDG-WZPU.2501.6.2020 Usługa przygotowania oraz przeprowadzenia szkolenia technicznego i prawnego z zakresu transportu kolejowego Usługi społeczne Oględziny i pomiary taboru i infrastruktury po wykolejeniach 2020-10-16 11:00 2020-12-24 12:21
BDG-WZPU.2501.6.2020 Usługa przygotowania oraz przeprowadzenia szkolenia technicznego i prawnego z zakresu transportu kolejowego Usługi społeczne Systemy zasilania trakcji elektrycznej, sieci trakcyjnej, w tym: wymagania techniczne dla elementów sieci trakcyjne górnej i powrotnej, diagnostyka sieci trakcyjnej, warunki eksploatacji oraz planowych wymian podzespołów na podstacjach trakcyjnych. 2020-10-16 11:00 2020-12-24 12:21
BDG-WZPU.2501.6.2020 Usługa przygotowania oraz przeprowadzenia szkolenia technicznego i prawnego z zakresu transportu kolejowego Usługi społeczne Szkolenia dla przewoźników oraz zarządców infrastruktury: aspekt psychologicznej przydatności pracownika po wydarzeniach traumatycznych podczas wykonywania obowiązków pracowniczych 2020-10-16 11:00 2020-12-24 12:21
BDG-WZPU.2501.6.2020 Usługa przygotowania oraz przeprowadzenia szkolenia technicznego i prawnego z zakresu transportu kolejowego Usługi społeczne Szkolenia dla uczestników komisji kolejowych dotyczących styku (najczęściej) dwóch różnych podmiotów kolejowych: styk tor – zestaw kołowy w aspekcie pomiarów statycznych oraz dynamicznych toru oraz taboru podczas prowadzenia postępowań związanych z wykolejeniem taboru; styk pantograf – sieć trakcyjna w przypadkach uszkodzenia. 2020-10-16 11:00 2020-12-24 12:21
BDG-WZPU.2501.6.2020 Usługa przygotowania oraz przeprowadzenia szkolenia technicznego i prawnego z zakresu transportu kolejowego Usługi społeczne Teleinformatyka wykorzystywana przy działaniu urządzeń komputerowych sterowania ruchem kolejowym z wykorzystaniem światłowodów i kodowania cyfrowego jak podstawowy element działania systemu ERTMS 2020-10-16 11:00 2020-12-24 12:21
BDG-WZPU.2501.6.2020 Usługa przygotowania oraz przeprowadzenia szkolenia technicznego i prawnego z zakresu transportu kolejowego Usługi społeczne Zarządzanie czynnikami ludzkimi i organizacyjnymi w obrębie systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz kształtowanie kultury bezpieczeństwa 2020-10-16 11:00 2020-12-24 12:21
BDG-WZPU.2501.6.2020 Usługa przygotowania oraz przeprowadzenia szkolenia technicznego i prawnego z zakresu transportu kolejowego Usługi społeczne Zasady działania nowoczesnych komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, w tym: standaryzacja interfejsów pomiędzy różnymi typami urządzeń srk, diagnostyka urządzeń komputerowych, proces utrzymaniowy i naprawczy elektronicznych urządzeń srk. 2020-10-16 11:00 2020-12-24 12:21
BDG-WZPU.2501.6.2020 Usługa przygotowania oraz przeprowadzenia szkolenia technicznego i prawnego z zakresu transportu kolejowego Usługi społeczne Zestawy specyfikacji Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem ERTMS/ETCS oraz Globalnego Systemu Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej ERTMS/GSM-R 2020-10-16 11:00 2020-12-24 12:21
BDG-WZPU.2500.5.2020 Odnowienie subskrypcji i wsparcia do sprzętu sieciowego i oprogramowania wspomagającego zarządzenie siecią Postępowanie PZP Odnowienie subskrypcji i wsparcia do sprzętu sieciowego i oprogramowania wspomagającego zarządzenie siecią 2020-12-17 11:00 2020-12-28 15:51
BDG-WZPU.2500.4.2020 Zakup oprogramowania serwera poczty elektronicznej wraz z wymaganymi licencjami dostępowymi dla użytkowników Postępowanie PZP Zakup oprogramowania serwera poczty elektronicznej wraz z wymaganymi licencjami dostępowymi dla użytkowników 2020-12-17 10:00 2020-12-28 15:53
BDG-WZPU.2500.2.2020 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), zwanej dalej „Prawem Pocztowym”, na rzecz Zamawiającego, jak również usługa odbioru przesyłek. Usługi społeczne Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), zwanej dalej „Prawem Pocztowym”, na rzecz Zamawiającego, jak również usługa odbioru przesyłek. 2020-12-03 11:00 2021-01-05 08:32
BDG-WZPU.2500.3.2020 Świadczenie usługi utrzymania i usługi rozwoju systemu Enova 365 Postępowanie PZP Świadczenie usługi utrzymania i usługi rozwoju systemu Enova 365 2020-12-03 11:00 2021-01-07 11:03

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa