Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 25  pokazuj  pozycji

BDG-WZPU.2511.34.2020 „Materiały informacyjno – promocyjne w ramach projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)". Wyłączone z PZP Części: 1 2022-02-18 14:32
BDG-WZPU.2501.15.2020 Dostawa trzech symulatorów pojazdów kolejowych przeznaczonych do przeprowadzania jazd egzaminacyjnych dla kandydatów na maszynistów, wraz z ich instalacją oraz adaptacją pomieszczeń niezbędną do poprawnego działania symulatorów, przeszkoleniem pracowników i zapewnieniem opieki serwisowej oraz utrzymaniowej Postępowanie PZP Części: 1 2021-03-31 13:13
BDG-WZPU.2501.12.2020 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, realizowanych w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC II”. Usługi społeczne Części: 1 2021-03-09 13:59
BDG-WZPU.2501.13.2020 Przygotowanie i realizacja kolejnego etapu społecznej, informacyjno-edukacyjnej kampanii medialnej w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC Postępowanie PZP Części: 1 2021-02-15 17:44
BDG-WZPU.2501.14.2020 Świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania kampanii medialnej w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC II Postępowanie PZP Części: 1 2021-01-28 10:15
BDG-WZPU.2500.4.2020 Zakup oprogramowania serwera poczty elektronicznej wraz z wymaganymi licencjami dostępowymi dla użytkowników Postępowanie PZP Części: 1 2020-12-18 17:20
BDG-WZPU.2500.3.2020 Świadczenie usługi utrzymania i usługi rozwoju systemu Enova 365 Postępowanie PZP Części: 1 2020-12-18 10:52
BDG-WZPU.2500.5.2020 Odnowienie subskrypcji i wsparcia do sprzętu sieciowego i oprogramowania wspomagającego zarządzenie siecią Postępowanie PZP Części: 1 2020-12-18 10:39
BDG-WZPU.2500.2.2020 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), zwanej dalej „Prawem Pocztowym”, na rzecz Zamawiającego, jak również usługa odbioru przesyłek. Usługi społeczne Części: 1 2020-12-10 14:29
BDG-WZPU.2501.6.2020 Usługa przygotowania oraz przeprowadzenia szkolenia technicznego i prawnego z zakresu transportu kolejowego Usługi społeczne Części: 3 2020-12-07 14:12
BDG-WZPU.2501.6.2020 Usługa przygotowania oraz przeprowadzenia szkolenia technicznego i prawnego z zakresu transportu kolejowego Usługi społeczne Części: 4, 6 2020-12-02 17:54
BDG-WZPU.2501.6.2020 Usługa przygotowania oraz przeprowadzenia szkolenia technicznego i prawnego z zakresu transportu kolejowego Usługi społeczne Części: 1, 2, 8, 11, 12 2020-11-18 15:41
BDG-WZPU.2501.10.2020 Dostawa materiałów edukacyjno-promocyjnych na potrzeby dwóch projektów Kampania Kolejowe ABC oraz Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK) Postępowanie PZP Części: 1, 2 2020-11-18 11:31
BDG-WZPU.2501.6.2020 Usługa przygotowania oraz przeprowadzenia szkolenia technicznego i prawnego z zakresu transportu kolejowego Usługi społeczne Części: 13 2020-11-09 17:28
BDG-WZPU.2501.6.2020 Usługa przygotowania oraz przeprowadzenia szkolenia technicznego i prawnego z zakresu transportu kolejowego Usługi społeczne Części: 5, 7, 9, 10, 14 2020-11-09 17:05
BDG-WZPU.2501.10.2020 Dostawa materiałów edukacyjno-promocyjnych na potrzeby dwóch projektów Kampania Kolejowe ABC oraz Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK) Postępowanie PZP Części: 3 2020-10-28 10:28
Zapytanie-Enova Świadczenie usługi wsparcia i rozwoju systemu Enova 365 Wyłączone z PZP Części: 1 2020-09-29 13:01
BDG-WZPU.2500.1.2020 Dostawa wyposażenia serwerowni (serwer wraz systemem serwerowym i licencjami dostępowymi, przełączniki SAN i macierz, wsparcie do oprogramowania do wirtualizacji) Postępowanie PZP Części: 1, 2, 3 2020-09-23 08:55
BDG-WZPU.2501.8.2020 Szkolenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa ruchu i infrastruktury kolejowej Usługi społeczne Części: 1, 2, 3, 4 2020-09-21 13:17
BDG-WZPU.2501.5.2020 Wykonanie ekspertyz z zakresu techniki kolejowej Postępowanie PZP Części: 1 2020-08-13 14:09
BDG-WZPU.2501.5.2020 Wykonanie ekspertyz z zakresu techniki kolejowej Postępowanie PZP Części: 2 2020-08-13 14:04
BDG-WZPU.2501.4.2020 Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach Projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK) Postępowanie PZP Części: 1, 2 2020-07-31 16:20
BDG-WZPU.2501.2.2020 Zakup usługi wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem Usługi społeczne Części: 1, 2 2020-05-28 15:34
BDG-WZPU.2501.1.2020 Przeprowadzenie badań potrzeb przyszłych użytkowników systemu oraz przygotowanie projektu makiet UX/UI wysokiej jakości dla systemu Krajowego Rejestru Elektronicznego Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe Postępowanie PZP Części: 1 2020-05-14 10:28
BDG-WZPU.253.97.2019 Zakup i dostawa materiałów biurowych i informacyjno-promocyjnych dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach Projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK) Postępowanie PZP Części: 1, 2, 3 2020-03-18 11:00

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa