Lista postępowań

Pozycje 1-14 z 14  pokazuj  pozycji

BDG-WZPU.2510.1.2021 DOSTAWA PRASY KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ DLA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO W PODZIALE NA CZĘŚCI: CZĘŚĆ 1 – DOSTAWA PRASY KRAJOWEJ PAPIEROWEJ; CZEŚĆ 2 – DOSTAWA PRASY ZAGRANICZNEJ PAPIEROWEJ; CZĘŚĆ 3 – USŁUGI PRENUMERATY PRASY KRAJOWEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Urząd Transportu Kolejowego Postępowania wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe (otwarte) Dostawy 2021-01-05 2021-01-14 10:00 --
BDG-WZPU.2511.34.2020 „Materiały informacyjno – promocyjne w ramach projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)". Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2020-12-31 2021-01-14 15:00 --
BDG-WZPU.2510.591.2020 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w technologii IP. Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2020-12-15 2020-12-22 10:00 --
BDG-WZPU.2500.4.2020 Zakup oprogramowania serwera poczty elektronicznej wraz z wymaganymi licencjami dostępowymi dla użytkowników Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-09 2020-12-17 10:00 2020-12-28
BDG-WZPU.2500.5.2020 Odnowienie subskrypcji i wsparcia do sprzętu sieciowego i oprogramowania wspomagającego zarządzenie siecią Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-09 2020-12-17 11:00 2020-12-28
BDG-WZPU.2501.14.2020 Świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania kampanii medialnej w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC II Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-08 2020-12-18 11:00 --
BDG-WZPU.2510.526.2020 Usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, socjalnych oraz innych, wykorzystywanych lub zajmowanych przez Oddziały Terenowe Urzędu Transportu Kolejowego znajdujące się w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2020-12-04 2020-12-11 10:00 2021-01-07
BDG-WZPU.2501.13.2020 Przygotowanie i realizacja kolejnego etapu społecznej, informacyjno-edukacyjnej kampanii medialnej w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-27 2021-01-05 11:00 --
BDG-WZPU.2500.3.2020 Świadczenie usługi utrzymania i usługi rozwoju systemu Enova 365 Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-25 2020-12-03 11:00 2021-01-07
BDG-WZPU.2500.2.2020 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), zwanej dalej „Prawem Pocztowym”, na rzecz Zamawiającego, jak również usługa odbioru przesyłek. Urząd Transportu Kolejowego Usługi społeczne Procedura otwarta Usługi 2020-11-17 2020-12-03 11:00 2021-01-05
BDG-WZPU.2501.12.2020 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, realizowanych w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC II”. Urząd Transportu Kolejowego Usługi społeczne Procedura otwarta Usługi 2020-10-30 2020-11-17 11:00 --
BDG-WZPU.2510.466.2020 Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy dotyczącej zasad zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie linii kolejowych Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2020-10-15 2020-10-27 10:00 2021-01-07
BDG-WZPU.2501.11.2020 Świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania kampanii medialnej w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC II Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-09 2020-10-26 11:00 2020-10-30
BDG-WZPU.2501.6.2020 Usługa przygotowania oraz przeprowadzenia szkolenia technicznego i prawnego z zakresu transportu kolejowego Urząd Transportu Kolejowego Usługi społeczne Procedura otwarta Usługi 2020-10-02 2020-10-16 11:00 2020-12-24

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa