Wyszukiwarka

Pozycje 1-9 z 9  pokazuj  pozycji

BAG-WZPU.2501.7.2024 Świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania kampanii medialnej w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC III” Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Usługi 2024-06-14 2024-06-14 Maciej Maksimiuk
BAG-WZPU.2500.1.2024 Dostawa licencji oprogramowania SQL Server Standard 2022 (2 Core) oraz licencji serwerowych systemów operacyjnych Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-06-07 2024-06-07 Michał Sobczak
BAG-WZPU.2501.5.2024 Opracowanie scenariuszy zajęć, e-podręczników i materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych w ramach projektu "Kampania Kolejowe ABC III" Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Usługi 2024-06-04 2024-06-04 Adam Szymański
BAG-WZPU.2501.4.2024 Świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania i realizacji kampanii medialnej w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC III Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Usługi 2024-05-14 2024-05-14 Maciej Maksimiuk
BDG-WZPU.2501.13.2023 Dostawa klastra urządzeń UTM Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-12-05 2023-11-17 Adam Szymański
BDG-WZPU.2501.17.2023 Zarządzalne przełączniki sieciowe warstwy 2 Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-12-05 2023-12-05 Adam Szymański
BDG-WZPU.2501.8.2022 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-17 2022-10-17 Adam Szymański
BDG-WZPU.2501.7.2022 Dostawa urządzeń drukujących i skanerów na potrzeby Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-14 2022-10-14 Adam Szymański
BDG-WZPU.2501.5.2020 Wykonanie ekspertyz z zakresu techniki kolejowej Urząd Transportu Kolejowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-15 2020-10-15 Maciej Maksimiuk

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa