Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

 • Numer postępowania BDG-WZPU.2501.8.2022
 • Typ postępowania Postępowanie unijne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony.

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2022-08-31 10:00
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2022-08-31 10:30
  Publikacja w strefie publicznej:
  2022-08-03
  Termin zakończenia postępowania:
  2022-10-17
  Zaszyfrownanie (dodanie dokumentu lub zapisanie oferty)

  Nadaj dowolne, własne hasło, którym zostanie zaszyfrowana oferta oraz wszystkie załączone dokumenty.

  Uwaga! Zapamiętaj hasło - wymagane ono będzie przy ponownym złożeniu oferty oraz do jej podglądu.

  Jeżeli zapomniałeś hasła wycofaj i/lub usuń ofertę, co umożliwi Ci nadanie nowego hasła oraz ponowne wprowadzenie oferty do systemu.

  Tego hasła nie musisz podawać Zamawiającemu. Zamawiający do momentu otwarcia ofert nie ma wglądu do Twojej oferty.

  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2022-08-03 10:12 -
  icon ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS148-422884-pl-ts.pdf 2022-08-03 10:12 0.18 MB
  icon SWZ komputery CEMM.pdf 2022-08-03 10:12 0.45 MB
  icon SWZ Z-2 Formularz ofertowy.docx 2022-08-03 10:12 0.23 MB
  icon Załączniki do SWZ.zip 2022-08-03 10:12 1.96 MB
  icon JEDZ BDG-WZPU.2501.8.2022.xml 2022-08-03 10:12 0.0 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon ogłoszenie o zmianie 2022-OJS155-442235-pl-ts.pdf 2022-08-12 10:26 0.09 MB
  icon BDG-WZPU.2501.8.2022.4.ASz wyjaśnienia SWZ 1.pdf 2022-08-12 10:28 0.23 MB
  icon BDG-WZPU.2501.8.2022.6.ASz wyjaśnienia SWZ 2.pdf 2022-08-16 14:18 0.22 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia -
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert -
  icon Dokumenty ujednolicone Folder zawiera dokumenty z ujednoliconą treścią, uwzględniającą wprowadzane w toku postępowania zmiany -

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Lista ogłoszeń Data publikacji
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2022-10-17 10:59

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  # EN:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa