Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów edukacyjno-promocyjnych w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC II

 • Numer postępowania BDG-WZPU.2501.14.2021
 • Typ postępowania Postępowanie unijne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2022-02-02 11:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2022-02-02 11:30
  Publikacja w strefie publicznej:
  2021-12-28
  Termin zakończenia postępowania:
  2022-03-21
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2021-12-28 10:03 -
  icon ogłoszenie o zamówieniu 2021-OJS252-669653-pl-ts.pdf 2021-12-28 10:03 0.16 MB
  icon SWZ edu-promo ABC2.pdf 2021-12-28 10:03 0.49 MB
  icon PPU Z-1 OPZ.docx 2021-12-28 10:03 1.79 MB
  icon SWZ Z-1 PPU.docx 2021-12-28 10:03 0.25 MB
  icon SWZ Z-2 Formularz ofertowy.docx 2021-12-28 10:03 0.23 MB
  icon SWZ Z-3 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx 2021-12-28 10:03 0.23 MB
  icon SWZ Z-4 oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx 2021-12-28 10:03 0.23 MB
  icon SWZ Z-5 oświadczenie dot. aktualności informacji w JEDZ.docx 2021-12-28 10:03 0.23 MB
  icon SWZ Z-6 Wykaz zamówień.docx 2021-12-28 10:03 0.23 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon JEDZ_BDG-WZPU.2501.14.2021.xml 2021-12-28 10:04 0.0 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia -
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2022-02-25 15:31 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2022-02-02 14:58 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa