Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów edukacyjno-promocyjnych w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC II

 • Numer postępowania BDG-WZPU.2501.14.2021
 • Typ postępowania Postępowanie unijne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2022-02-02 11:00
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2022-02-02 11:30
  Publikacja w strefie publicznej:
  2021-12-28
  Termin zakończenia postępowania:
  2022-03-21
  Zaszyfrownanie (dodanie dokumentu lub zapisanie oferty)

  Nadaj dowolne, własne hasło, którym zostanie zaszyfrowana oferta oraz wszystkie załączone dokumenty.

  Uwaga! Zapamiętaj hasło - wymagane ono będzie przy ponownym złożeniu oferty oraz do jej podglądu.

  Jeżeli zapomniałeś hasła wycofaj i/lub usuń ofertę, co umożliwi Ci nadanie nowego hasła oraz ponowne wprowadzenie oferty do systemu.

  Tego hasła nie musisz podawać Zamawiającemu. Zamawiający do momentu otwarcia ofert nie ma wglądu do Twojej oferty.

  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2021-12-28 10:03 -
  icon ogłoszenie o zamówieniu 2021-OJS252-669653-pl-ts.pdf 2021-12-28 10:03 0.16 MB
  icon SWZ edu-promo ABC2.pdf 2021-12-28 10:03 0.49 MB
  icon PPU Z-1 OPZ.docx 2021-12-28 10:03 1.79 MB
  icon SWZ Z-1 PPU.docx 2021-12-28 10:03 0.25 MB
  icon SWZ Z-2 Formularz ofertowy.docx 2021-12-28 10:03 0.23 MB
  icon SWZ Z-3 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx 2021-12-28 10:03 0.23 MB
  icon SWZ Z-4 oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx 2021-12-28 10:03 0.23 MB
  icon SWZ Z-5 oświadczenie dot. aktualności informacji w JEDZ.docx 2021-12-28 10:03 0.23 MB
  icon SWZ Z-6 Wykaz zamówień.docx 2021-12-28 10:03 0.23 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon JEDZ_BDG-WZPU.2501.14.2021.xml 2021-12-28 10:04 0.0 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia -
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2022-02-25 15:31 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2022-02-02 14:58 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa