Szkolenia z zakresu techniki kolejowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

 • Numer postępowania BDG-WZPU.2501.12.2021
 • Typ postępowania Usługi społeczne krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2021-09-10 11:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2021-09-10 11:30
  Publikacja w strefie publicznej:
  2021-09-02
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2021-09-02 19:24 -
  icon SWZ Szkolenia POPT.pdf 2021-09-02 19:24 0.45 MB
  icon SWZ Z-1 PPU.docx 2021-09-02 19:24 0.21 MB
  icon PPU Z-1 OPZ.docx 2021-09-02 19:24 0.18 MB
  icon SWZ Z-2 Formularz ofertowy.docx 2021-09-02 19:24 0.19 MB
  icon SWZ Z-3 Oświadczenie o spełnieniu warunku i braku podstaw do wykluczenia.docx 2021-09-02 19:24 0.19 MB
  icon SWZ Z-5 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx 2021-09-02 19:24 0.19 MB
  icon SWZ Z-6 Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu o spełnianiu warunków oraz o braku podstaw do wykluczenia złożonym wraz z ofertą.docx 2021-09-02 19:24 0.18 MB
  icon ogłoszenie o zamówieniu nr 2021BZP 0016854801.pdf 2021-09-02 19:24 0.13 MB
  icon SWZ Z-4 Wykaz osób.docx 2021-09-02 19:24 0.2 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2021-09-10 11:03 -
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2021-10-08 13:25 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-09-10 13:24 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa