„Usługa symetrycznego dostępu do internetu wraz z serwisem naprawczym na potrzeby Urzędu Transportu Kolejowego”.

 • Numer postępowania BDG-WZPU.2500.2.2021
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Ostrzeżenia

  Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2021-08-13 10:30 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2021-08-13 11:00
  Publikacja w strefie publicznej:
  2021-07-27
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2021-07-27 18:19 -
  icon Załączniki do SWZ.zip 2021-07-27 18:19 0.34 MB
  icon SWZ Z-7 Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu o spełnieniu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia złożonych wraz z ofertą-1.pdf 2021-07-27 18:19 0.13 MB
  icon SWZ Z-6 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia-1.pdf 2021-07-27 18:19 0.12 MB
  icon SWZ Z-5 Wykaz usług-1.pdf 2021-07-27 18:19 0.13 MB
  icon SWZ Z-4 Oświadczenie o spełnieniu warunku i braku podstaw do wykluczenia-1.pdf 2021-07-27 18:19 0.15 MB
  icon SWZ Z-3 Formularz ofertowy-1.pdf 2021-07-27 18:19 0.18 MB
  icon SWZ Z-3 Formularz ofertowy.docx 2021-07-27 18:19 0.07 MB
  icon SWZ Z-2 PPU-1.pdf 2021-07-27 18:19 0.29 MB
  icon SWZ- Internet-1.pdf 2021-07-27 18:19 0.38 MB
  icon Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2021-07-27 18:19 0.16 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon BDG-WZPU.2500.2.2021.4.ACz- wyjaśnienia SWZ nr 1-1.pdf 2021-07-29 17:28 0.15 MB
  icon SWZ Z-1 OPZ-1.pdf 2021-07-29 17:28 0.19 MB
  icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021_BZP 00138840_01 z dnia 2021-08-05.pdf 2021-08-05 16:36 0.04 MB
  icon Ogłoszenie o zamienie ogłoszenia- 13.08.2021.pdf 2021-08-06 20:22 0.16 MB

  Pytania i odpowiedzi

  Nazwa Data udzielenia odpowiedzi
  Odpowiedzi na pytania 2021-07-29 17:20
  Odpowiedzi na pytania 2021-07-29 17:22
  Odpowiedzi na pytania 2021-08-02 14:16
  Odpowiedzi na pytania 2021-08-05 12:10
  Odpowiedzi na pytania 2021-08-05 12:51
  Odpowiedzi na pytania 2021-08-09 14:35
  Odpowiedzi na pytania 2021-08-10 13:17
  Odpowiedzi na pytania 2021-08-10 14:45
  Odpowiedzi na pytania 2021-08-10 19:10
  Odpowiedzi na pytania 2021-08-11 15:02

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2021-08-13 10:46 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-08-13 15:38 -
  icon Informacja o wynikach dotyczy części: 1,7 Informacja o wynikach dotyczy części:1,7 2021-08-30 21:22 -
  icon Informacja o wynikach dotyczy części: 5 i 6 Informacja o wynikach dotyczy części: 5 i 6 2021-09-08 15:43 -
  icon Informacja o wynikach dotyczy części:2 Informacja o wynikach dotyczy części:2 2021-09-10 10:32 -
  icon Informacje o wynikach dotyczy części 3 Informacje o wynikach dotyczy części 3 2021-09-22 14:23 -
  icon Informacja o wynikach dotyczy części:4 Informacja o wynikach dotyczy części:4 2021-09-30 09:52 -
  icon Unieważnienie postępowania w zakresie części 4 Unieważnienie postępowania w zakresie części 4 2021-10-15 09:55 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa