„Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii medialnej w ramach projektu Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej – Europejski Rok Kolei”.

 • Numer postępowania BDG-WZPU.2501.8.2021
 • Typ postępowania Postępowanie unijne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2021-08-17 10:30 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2021-08-17 11:00
  Publikacja w strefie publicznej:
  2021-07-14
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2021-07-14 13:40 -
  icon Załączniki.zip 2021-07-14 13:40 2.33 MB
  icon SWZ Z-3 Formularz ofertowy.docx 2021-07-14 13:40 0.22 MB
  icon JEDZ_BDG-WZPU.2501.8.2021-2.xml 2021-07-14 13:40 0.01 MB
  icon SWZ Kampania-1.pdf 2021-07-14 13:40 0.5 MB
  icon Ogłoszenie o zamówieniu 2021-OJS134-356639-pl-1.pdf 2021-07-14 13:40 0.12 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon BDG-WZPU.2501.8.2021.4.ACz wyjaśnienia SWZ nr 1-1-1.pdf 2021-08-04 22:54 0.21 MB
  icon BDG-WZPU.2501.8.2021.6.ACz wyjaśnienia SWZ nr 2-1.pdf 2021-08-04 22:54 0.22 MB
  icon Zmiana ogłoszenia 2021-OJS149-397947- zmiana terminu.pdf 2021-08-04 22:54 0.07 MB
  icon Załącznik nr 1 do OPZ - Plan realizacji działań - aktualny.docx 2021-08-04 22:54 0.22 MB
  icon Załącznik nr 2 do OPZ - Raporty z realizacji działań - aktualny.docx 2021-08-04 22:54 0.22 MB
  icon BDG-WZPU.2501.8.2021.12.ACz wyjaśnienia SWZ nr 5-1-1.pdf 2021-08-04 22:54 0.2 MB
  icon BDG-WZPU.2501.8.2021.8.ACz wyjaśnienia SWZ nr 3-2-1.pdf 2021-08-04 23:02 0.21 MB
  icon BDG-WZPU.2501.8.2021.10.ACz wyjaśnienia SWZ nr 4-1.pdf 2021-08-04 23:02 0.21 MB

  Pytania i odpowiedzi

  Nazwa Data udzielenia odpowiedzi
  Odpowiedzi na pytania 2021-07-15 15:23
  Odpowiedzi na pytania 2021-07-15 15:41
  Odpowiedzi na pytania 2021-07-15 16:50
  Odpowiedzi na pytania 2021-07-22 12:08
  Odpowiedzi na pytania 2021-07-29 16:27
  Odpowiedzi na pytania 2021-08-04 22:38
  Odpowiedzi na pytania 2021-08-04 22:41

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2021-08-17 10:37 -
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2021-09-10 18:25 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-08-17 11:49 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa