Świadczenie usług utrzymania i rozwoju systemu Kolejowe e-Bezpieczeństwo

 • Numer postępowania BDG-WZPU.2500.6.2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Uwagi

  Postępowanie unieważnione

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert:
  2021-01-27 11:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2021-01-27 11:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-12-24
  Termin zakończenia postępowania:
  2021-01-28
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-12-24 09:43 -
  icon ogłoszenie o zamówieniu 2020-OJS251-631256-pl-ts.pdf 2020-12-24 09:43 0.14 MB
  icon SIWZ KEB.pdf 2020-12-24 09:43 0.3 MB
  icon Załączniki do SIWZ.zip 2020-12-24 09:43 0.63 MB
  icon JEDZ_BDG-WZPU.2500.6.2020.xml 2020-12-24 09:43 0.0 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Świadczenie usług utrzymania i rozwoju systemu Kolejowe e-Bezpieczeństwo 524 964,00 PLN

  Pytania i odpowiedzi

  Nazwa Data udzielenia odpowiedzi
  Odpowiedzi na pytania 2021-01-14 16:13
  Odpowiedzi na pytania 2021-01-13 10:44

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-01-27 12:21 -
  icon Informacja o unieważnieniu postępowania 2021-01-28 17:06 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa