Świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania kampanii medialnej w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC II

 • Numer postępowania BDG-WZPU.2501.11.2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert:
  2020-10-26 11:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2020-10-26 11:30
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-10-09
  Termin zakończenia postępowania:
  2020-10-30

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-10-09 08:23 -
  icon Ogłoszenie o zmówieniu.pdf 2020-10-09 08:23 0.16 MB
  icon SIWZ doradca medialny.pdf 2020-10-09 08:23 0.36 MB
  icon załączniki do SIWZ.zip 2020-10-09 08:23 1.19 MB
  icon SIWZ Z-2 Formularz ofertowy.docx 2020-10-09 08:23 0.21 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 2020-10-15 09:00 0.08 MB
  icon BDG-WZPU.2501.11.2020.6.ASz wyjaśnienia SIWZ 2.pdf 2020-10-15 09:01 0.21 MB
  icon SIWZ Z-4 Oświadczenia o spełnianiu warunków - wersja aktualna na 15.10.2020.docx 2020-10-15 09:03 0.22 MB
  icon SIWZ doradca medialny - wersja ujednolicona na 15.10.2020.docx 2020-10-15 10:53 0.26 MB
  icon BDG-WZPU.2501.11.2020.7.ASz komunikat w sprawie transmisji on-line z otwarcia ofert.pdf 2020-10-20 14:48 0.2 MB

  Pytania i odpowiedzi

  Nazwa Data udzielenia odpowiedzi
  Odpowiedzi na pytania 2020-10-13 09:15

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2020-10-30 12:41 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-10-26 12:52 -
  icon Informacja o unieważnieniu postępowania 2020-10-30 12:37 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa