Usługa przygotowania oraz przeprowadzenia szkolenia technicznego i prawnego z zakresu transportu kolejowego

 • Numer postępowania BDG-WZPU.2501.6.2020
 • Typ postępowania Usługi społeczne
 • Tryb udzielania zamówienia Procedura otwarta

  Ostrzeżenia

  Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert:
  2020-10-16 11:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2020-10-16 11:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-10-02
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-10-02 14:13 -
  icon OOZ na usługi społeczne.pdf 2020-10-02 14:13 0.37 MB
  icon Załączniki do Ogłoszenia.zip 2020-10-02 14:13 1.19 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon OOZ na usługi społeczne ver. po zmianach 09.10.2020.docx 2020-10-09 17:43 0.24 MB
  icon Z-4 Wykaz osób szkolenia ABK ver. aktualna.docx 2020-10-09 17:43 0.22 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Cyberbezpieczeństwo – nowy rodzaj zagrożeń w systemach zarządzania bezpieczeństwem. 10 075,39 PLN
  Certyfikacja ECM dla wszystkich pojazdów - Utrzymywanie pojazdów kolejowych po wdrożeniu IV pakietu kolejowego. Praktyczne aspekty - identyfikacja komponentów krytycznych, nowoczesne metody diagnostyczne. 10 075,39 PLN
  Nowe rozporządzenie w sprawie otwartego dostępu (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1795 z dnia 20 listopada 2018 r. ustanawiające procedurę i kryteria do celów stosowania badania równowagi ekonomicznej zgodnie z art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE) oraz omówienie metodyki przeprowadzania badania równowagi ekonomicznej na podstawie rozporządzenia 2018/1795 10 075,39 PLN
  Zestawy specyfikacji Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem ERTMS/ETCS oraz Globalnego Systemu Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej ERTMS/GSM-R 10 075,39 PLN
  Szkolenia dla uczestników komisji kolejowych dotyczących styku (najczęściej) dwóch różnych podmiotów kolejowych: styk tor – zestaw kołowy w aspekcie pomiarów statycznych oraz dynamicznych toru oraz taboru podczas prowadzenia postępowań związanych z wykolejeniem taboru; styk pantograf – sieć trakcyjna w przypadkach uszkodzenia. 10 075,39 PLN
  Teleinformatyka wykorzystywana przy działaniu urządzeń komputerowych sterowania ruchem kolejowym z wykorzystaniem światłowodów i kodowania cyfrowego jak podstawowy element działania systemu ERTMS 10 075,39 PLN
  Oględziny i pomiary taboru i infrastruktury po wykolejeniach 10 075,39 PLN
  Zasady działania nowoczesnych komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, w tym: standaryzacja interfejsów pomiędzy różnymi typami urządzeń srk, diagnostyka urządzeń komputerowych, proces utrzymaniowy i naprawczy elektronicznych urządzeń srk. 10 075,39 PLN
  Szkolenia dla przewoźników oraz zarządców infrastruktury: aspekt psychologicznej przydatności pracownika po wydarzeniach traumatycznych podczas wykonywania obowiązków pracowniczych 10 075,39 PLN
  Budowa i eksploatacja nowoczesnego taboru kolejowego, w tym: badania ultradźwiękowe związane z eksploatacją wózków jezdnych, ram wagonowych i ich naprawą, przygotowywanie założeń techniczno- eksploatacyjnych dla nowego i modernizowanego taboru wagonowego, sporządzanie programów badań dla nowego i modernizowanego taboru wagonowego, oceny stanu technicznego wagonów. 10 075,39 PLN
  Systemy zasilania trakcji elektrycznej, sieci trakcyjnej, w tym: wymagania techniczne dla elementów sieci trakcyjne górnej i powrotnej, diagnostyka sieci trakcyjnej, warunki eksploatacji oraz planowych wymian podzespołów na podstacjach trakcyjnych. 10 075,39 PLN
  Zarządzanie czynnikami ludzkimi i organizacyjnymi w obrębie systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz kształtowanie kultury bezpieczeństwa 10 075,39 PLN
  Jak uruchomić bocznice kolejową/jak rozpocząć działalność na bocznicy kolejowej (wymogi prawne z obszaru bezpieczeństwa i regulacji). 10 075,39 PLN
  Koleje wąskotorowe – bezpieczne przewozy 10 075,39 PLN

  Pytania i odpowiedzi

  Nazwa Data udzielenia odpowiedzi
  Odpowiedzi na pytania 2020-10-09 17:39

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-10-16 13:45 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 9, 10, 5, 7, 14 2020-11-09 17:05
  Informacja o wynikach dotyczy części: 13 2020-11-09 17:28
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 8, 11, 12 2020-11-18 15:41

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa