Dostawa oprogramowania antywirusowego

 • Numer postępowania BDG-WZPU.2500.12.2023
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2023-11-24 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2023-11-24 10:30
  Publikacja w strefie publicznej:
  2023-11-16
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2023-11-16 10:01 -
  icon ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2023-11-16 10:01 0.08 MB
  icon SWZ antywirus.pdf 2023-11-16 10:01 0.36 MB
  icon SWZ Z-1 PPU.docx 2023-11-16 10:01 0.09 MB
  icon SWZ Z-2 Formularz ofertowy.docx 2023-11-16 10:01 0.08 MB
  icon SWZ Z-3 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx 2023-11-16 10:01 0.07 MB
  icon SWZ Z-4 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx 2023-11-16 10:01 0.08 MB
  icon PPU Z-1 OPZ.docx 2023-11-16 10:01 0.1 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon SWZ antywirus po korekcie nr sprawy.pdf 2023-11-17 14:33 0.94 MB
  icon SWZ Z-2 Formularz ofertowy - po korekcie numeru sprawy.docx 2023-11-17 14:34 0.08 MB
  icon SWZ Z-3 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - po korekcie numeru sprawy.docx 2023-11-17 14:34 0.07 MB
  icon SWZ Z-4 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - po korekcie numeru sprawy.docx 2023-11-17 14:34 0.08 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia -
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa